събота, 1 юли 2017 г.

Изкопни услуги с багер за малки и мащабни проекти

Изкопни услуги с багер, минибагер, фадрома, бобкат в Бургас, Слънчев бряг и Несебър

Антониони55 

изкопни услуги Бургас
Изкопни услиги за Бургас и региона с модерна техника

Антониони55 ЕООД е създадена през 2000г. като малък семеен бизнес, и с годините прерасна във водеща компания в строителната дейност главно по Южното черноморие.
Ние се гордеем с нашия екип който е съставен главно от опитни строителни специалисти, нашия голям автопарк и оборудване, което в синхрон може безопасно и ефективно да се справи с всяка строителна задача независимо от нейния мащаб . 
Фирмата ни предлага следните услуги:

Вертикална и хоризонтална планировка 


вертикална планировка и геодезия
даване вертикална планировка цена
как се прави вертикална планировка
вертикална планировка на двор
вертикална планировка на сграда
вертикална планировка на къща

Изкопни работи механично с товароподемна техника

Изкопни услуги с багер бургас
Изкопни работи с багер на приемливи цени
изкопни работи с мини багер
изкопни работи бургас
изкопни работи цени на кубик
ръчни изкопни работи цени
изкопни работи цени варна
цени на изкопни работи и канали

Завършен проект - Подземен паркинг пл. "Кирил и Методий" Бургас

Разрушаване на сгради,  подравняване на терени 


Разрушаване на сгради цени при запитване
събаряне на сгради процедура
събаряне на къща цена
разрушаване на сгради игри
събаряне на сгради в Бургас
колко струва събаряне на къща
оферта за събаряне на сграда
събаряне на стари сгради-цени

Транспорт на строители, инертни материали  и земна маса. 

Локални бази в Бургас и Слънчев бряг


услуги с багер Бургас
услуги с мини багер в Бургас
багери под наем Бургас
услуги с комбиниран багер Бургас, Слънчев бряг, Несебър
услуги с мини багер цени
услуги с камаз и самосвал в Бургас

Контакти:
вторник, 21 март 2017 г.

Вкопани Басейни от фибростъкло | Басейни Модел "Рай"

Вкопани Басейни от фибростъкло

Басейн Модел "Рай"

Изработка и монтаж на басейни за вашия двор 

 Басейни изработени от висококачествени стъкломати, смоли, гелкоати и керамики, изключително издръжливи на атмосферните влияния и UV лъчи.


Транспорт и доставка на басейни до мястото на монтажа


Басейн "Рай"

 

Басейни Питърс е създадена преди повече от 25 години и през времето се е утвърдила като лидер в производството на  

Вкопани Басейни от фибростъкло

 за България и Балканския полуостров. В нашата фирма работят квалифицирани майстори заизработка на басейни и са посветени в предоставянето на персонализирани решения, които отговарят на вашите басейнни нужди и бюджет. В изработката и инсталирането на нашите изключителни плувни басейни от стъклопласт влагаме чувство за да можете да се насладите и да съхраните вашите ценни спомени.

Басейн "Рай"


Басейн "Рай"Pools factory Bulgaria

Строителна механизация Бургас

Изкопни услуги разрушителни услуги Бургас

Фирма Антониони55

Изкопни и разрушителни услуги в Бургас и Южното черноморие. Качествено механизирано разрушаване на сгради, постройки и конструкции разрушаване на стоманобетони и скали.

Изкопни услуги Бургас
Изкопни услуги Бургас

Почистване и подравняване на строителни терени, извозване на земни маси и строителни отпадъци. 

Разбиване на бетон и скали
Разбиване на бетон и скални маси Бургас
Строителна механизация: багери, челен и комбиниран багер-товарач колесни и верижни марка „VOLVO” с обем на кофата до 6 куб.м, фадроми, бобкат, самосвали хидравлични чукове и щипка.

Подравняване и почистване на строителни терени
Подравняване и почистване на строителни терени в Бургас


Подравняване и почистване на строителни терени в Бургас и региона. Извозване на строителни отпадъци. Транспорт на малогабаритна и извънгабаритна строителна техника

http://antonioni55.bg/

Транспорт на извънгабаритна строителна техника
Транспорт на малогабаритна и извънгабаритна строителна техника
услуги с Фадрома БургасУслуги с багери БургасИзкопни услуги Бургас

четвъртък, 12 януари 2017 г.

Car rental and transfers in Burgas

Bourgas car hire car hire car in Burgas  offer Transfers, big discounts
The company attaches Affordable cars for rent Bulgarian Black Sea Coast

Rent a car directly from the airport of Burgas, Varna, Sofia Airport, Plovdiv, Sunny Beach, Sozopol and other cities in Bulgaria


Car hire in Bourgas. At best daily deals on rental cars in Bourgas region. Hire a car anywhere in Bulgaria. GPS-navigators and WiFi - arrangement at the time of renting a car.
Rent a car with a driver at the request of the tenant.

Our large fleet has available dozens of cars. Rent a car online, on arrival you will be prepared for publication. With the possibility of extending the period of renting, leasing, additionally calculating the price upon delivery of the vehicle depending on the employee the additional period of time. The cost of renting a car depends specifically on the rental period.

The living room leads to long-term rentals


The living room leads renting possible as order by phone with our operators. Rent goes into the status of long-term if the rental period exceeds 90 days. In this case, you will pay the lowest price for rent. The price of each day in long-term lease of vehicles you can see the site of the price.
Why it is better to order a car from us?

One of the biggest city on the Bulgarian Black Sea coast, has a developed infrastructure, and can not fail to attract businessmen and investors from around the world. In this case you have only one way out - to rent a car in Burgas. With the car will be completely independent of public transport, mobility and extra free time is right we all want. 
The choice of a particular vehicle
Unlike our competitors, we do not attach classes and special vehicles. So you always get exactly the model you ordered is not tantamount to its characteristics.

Our fleet

All vehicles of our fleet are in excellent condition and are subjected to regular tests and inspections. In addition, all machines are subject to mandatory civil liability insurance, life insurance CASCO issued to the driver, that is, you do not have to worry about the problems that may be encountered along the way.
Submission and return of the vehicle at any point Burgas
At your request we can pick up and delivered the car to a place convenient for you. Also, if you take a car for longer trips, not only in the city, you can return the car in any point of our company to rent in Bulgaria.

Time of accepting orders

Our operators are available 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Therefore, call at any time convenient for you and we are ready to answer any questions.
It is easy to book your desired car directly on the site  http://www.sprintcar.bg/en/
If you are embarrassed to call, you can book any vehicle directly from the site. Then our managers will get in touch with you as soon as possible after receipt of the application.

Our simplified procedure for calculating the tariff and pricing is completely transparent. Each rental cost car in our park you can see at once, but after 25 long applause fields. This saves the time of reservation.
additional services
Absolutely all customers are equipped with GPS-navigators and WiFi for the entire period rent 
Also, if you like, you can order a car seat 
Unlimited daily mileage (paid service)

вторник, 3 януари 2017 г.

Рент а кар Бургас Спринткар aвтомобили и коли под наем

Коли под наем и трансфери в Бургас

Рентакар Бургас коли под наем в Бургас предлагаме Трансфери, големи отстъпки и намаления
Нашата фирма отдава достъпни автомобили под рента на българското Черноморие

Рент а кар директно от летище Бургас, Варна, летище София, летище Пловдив, Слънчев Бряг, Созопол и други градове в България


Коли под наем в Бургас. Най  добрите дневни оферти за наем на автомобили в Бургаска област. Отдаване на автомобил от всяка точка на България. GPS-навигатор и WiFi - аранжиране в момента на наемане на автомобила.
Резервация на автомобил с шофьор по желание на наемателя.

Голямият ни автопарк разполага с налични десетки модели нови и сигурни автомобили. Резервация на автомобил можете да направите онлайн, и при пристигането Ви автомобила ще бъде подготвен за предаване. С възможност за удължаване на периода за наемане, отдаване под наем, допълнително калкулиране на цената при предаване на превозното средство в зависимост от  допълнителния период наето време. Цената на наемането на автомобила зависи конкретно от периода на наемане.

Днвени и дългосрочни наеми

Днвено отдаване под наем  е възможно като поръчате по телефона с нашите оператори. Rent отива в статута на дългосрочно ако наемния период надхвърля 90 дни. В този случай, ще плащат най-ниската цена за отдаване под наем. Цената на всеки ден при  дългосрочен договор за наем на превозни средства, можете да видите на страницата на цената .
Защо е по-добре да си поръчате автомобил от нас?

Един от Най-големия град на българското черноморие, има развита инфраструктура, и не може да не успеят да привлекат бизнесмени и инвеститори от цял ​​свят.  В този случай имате само един изход - да се наеме кола в Бургас. С колата ще бъде напълно независим от обществения транспорт, мобилност и и допълнително свободно време е точно всички искаме. 
Изборът на конкретен автомобил
За разлика от нашите конкуренти, ние не отдаваме класове и специални автомобили. Така че винаги получавате точно модела, който поръча и не равносилно на характеристиките й.

Нашата флотилия

Всички превозни средства на нашия флот са в отлично състояние и се подлагат на редовни тестове и проверки. В допълнение, всички машини са предмет на задължителна Гражданска отговорност застраховка, живот КАСКО застраховка, издаден на шофьора, че е, не е нужно да се притеснявате за проблемите, които могат да бъдат срещнати по пътя си.
Подаване и връщане на автомобила в който и да е точка на Бургас
По Ваше желание можем да доставиим и  вземем колата на място, удобно за вас . Също така, ако вземете една кола за по-дълги пътувания, не само в града, можете да се върнете колата във всяка друга точка на нашата компания под наем в България.

Час на приемането на заявки

Нашите оператори са на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и 365 дни в годината. Ето защо, се обадете по всяко удобно за Вас време, и ние сме готови да отговорим на всички въпроси.
Лесно е да се резервире вашия желан автомобил директно на сайта http://www.sprintcar.bg/
Ако ви е неудобно да се обадите, можете да резервирате всяко превозно средство директно от сайта. След това нашите мениджъри сами ще се свържат с Вас възможно най-скоро след получаване на заявлението.

Нашата опростена процедурата за изчисляване на тарифата и ценообразуването е напълно прозрачна. Всяка цена на наема кола в нашия парк можете да видите наведнъж, но не след 25 дълги аплодисменти полета. Това спестява време на резервация.
допълнителни услуги
Абсолютно всички клиенти са снабдени с GPS-навигатор и WiFi за целия период под наем 
Също така, ако желаете, можете да поръчате столче за кола 
Неограничен дневния пробег (платена услуга)

понеделник, 2 януари 2017 г.

Басейни от винилесерни смоли България

Басейни Питърс България
ПРОИЗВОДИТЕЛ на басейни от смоли и гелкоати в различни размери и дълбочини. Уникален начин за бърза реализация на вашия желан градински рай.
Използване на само качествени смоли и материали устойчиви във времето и метеорологичните условия

Предимства

Басейни Питърс разработва басейните, за да направи вашето свободното време незабравимо забавно и релаксиращо. Нашите басейн са с проста и лесна поддръжка на ниска цена. Развлекателните Басейни са разработени, за да Ви предложим техните невероятни предимства.
Спестявате пари от закупуване директно от производителя за да избегнете ненужни продукти за басейнната подръжка.

Едно от основните предимства да изберете нашите басейни е , че го закупувате директно от нас производителя, и с това  ще си осигурите несамо безплатни съвети, но също така и възможността да спестите  пари и време. Ние открихме, че много онлайн магазини за басейни и фирми за поддръжка басейн просто не знаят как правилно да се грижат за, или поддържат, композитен басейн фибростъкло плуване, често се предписват скъпи химикали, които не са ви нужни. Това може да доведе до чувство на неудовлетвореност, както по отношение на стойност повече пари и използване на продукти, а те от своя страна биха могли да повредят повърхността на Вашия басейн

Транспорт на басейните до всяка точка на континента със собствен или клиентски транспорт. Оборудване за басейни на добри цени . Джакузита, вани, детски басейни.

събота, 31 декември 2016 г.

Порцеланови снимки за паметници

Порцеланови снимки за паметници

Фото порцеланови портрети с  високо качество

УЛТРА УВ устойчиви керамични пигменти с изпичане при 900 ° C, (1470 ° F)

Нашите Порцеланови снимки
 Керамични Снимките са направени с керамични пигменти, които
са изключително устойчиви и НЕ избледняват във времето.
"Нашият опит като професионалисти ни кара да предлагаме най - устойчиви и надеждни продукти"
Нашият процес  е съчетаване на  много старата и надежна технология съчетана с иновативния цифров метод с единствената цел за постигане на максимално  и надеждноно Кчество.
Тази техника е по-скъпа от процеса на обикновен печат с мастило.
Независимо от това, ние ви предлагаме нашите качествени порцеланови снимки на изключително конкурентна цена.
 Предлаганме Най - Богат избор от възможности, при 80 възможни комбинации!

  Най-добрата цена на порцеланови снимки в интернет за България! 

ВНИМАНИЕ ! Нисък клас мемориални снимки са вече широко предлагани на пазара, те са направени чрез отпечатване със сублимационно мастило, както това се прави за временните рекламни предмети.

ВНИМАНИЕ ! Въпреки че се пекът на 350 градуса, тези снимки избеляват във времето и не са с подходящо качество за външни атмосферни условия.